Conform dispozițiilor art.13 al Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în calitate de beneficiar al serviciilor oferite de MEDU EDUCATIONAL CENTER SRL este legală numai în condițiile în care vă exprimați consimțământul pentru această prelucrare.

Astfel, MEDU EDUCATIONAL CENTER SRL, înregistrată la registrul comerțului cu J40/12542/2016, având CUI 36556172, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă aduce la cunoștință urmatoarele:

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate si prelucrate în scopul furnizării serviciilor, înscrierea cursanților și emiterea facturilor.
 2. Datele cu caracter personal colectate sunt stocate in spații și pe echipamente aflate în cadrul MEDU EDUCATIONAL CENTER SRL. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este in conformitate cu cerințele legale.
 3. In raport cu MEDU EDUCATIONAL CENTER SRL și în ceea ce privește furnizarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
 • Dreptul la acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, in condițiile art.17 din Regulamentul (UE) 676/2016;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal.

Refuzul dumneavoastră de a vă oferi consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de instituția noastră.